Kalendárium – únor

Kalendárium – únor

Každý včelař by měl zajistit, že vzorky měli budou předány k laboratornímu vyšetření nejpozději do 15. února.

Jaké kroky by bylo vhodné podniknout? Letošní rok nám začal s nečekanými teplotními extrémy. V prvních polovině února teploměry ukazovaly kolem 10 °C a ptáci zpívali, jako by již nastalo jaro. Tradičně lísky rozkvétají už v prvním únorovém týdnu. Je možné, že tyto nezvyklé teploty budou mít negativní dopad na zdraví včel a na šíření roztoče Varroa destructor, jelikož počasí vyvolalo u včel vyšší aktivitu v oplodňování. Při aplikaci léčby proti tomuto parazitu je nezbytné nedopustit si žádných nedostatků.

Co nám odhalily první lety včelstev a co bychom měli sledovat? Vzhledem k aktuálnímu počasí se první lety včelstev letos uskutečnily téměř na celém území České republiky. Obvykle se v únoru setkáváme s prvními lety při teplotách nad 14 °C. Po prvním letu bychom měli dávat pozor na následující body:

a) Normální silný let, radost pohledět - ideální stav, pravděpodobně v pořádku
b) Poškozené letáky nebo zabarvené stěny úlů - vyžaduje kontrolu a vyčištění letáků a stěn úlů
c) Vynášení měli a rozkousané plásty - nutná kontrola, pravděpodobně přítomnost myší
d) Jakékoli neobvyklé chování, které vzbuzuje obavy - vyžaduje kontrolu

Rychlá kontrola včelstev a řešení problematických situací

Blesková kontrola včelstev je zásadní pro rychlou a efektivní analýzu, která by měla být provedena co nejrychleji, nejdéle však do 5 minut. Co tedy zahrnuje?

Začneme tím, že nadzvedneme strůpkovou folii nebo plásty, abychom zkontrolovali množství zásob včelstva. Pohledem mezi loučky rámků shora můžeme odhadnout, zda mají včely dostatek zásob. Pokud pozorujeme, že včely klidně obsazují minimálně 6–7 uliček a mají dostatek zásob, není třeba provádět žádné další kroky a můžeme pokračovat k dalšímu včelstvu. V případě, že nejsme jisti stavem včelstva, můžeme nadzvednout horní nástavek (ve standardním rozměru 39×24) a podle váhy odhadnout množství zásob. Poté se podíváme do uliček ze spodní strany nástavku, abychom viděli, zda je přítomný zavíčkovaný plod a zhodnotili množství zásob.

Možné problémy a jejich řešení:

Pokud jsou včely zdravé a silné, ale mají nedostatek zásob: Obvykle z jiných včelstev, kde jsou zásoby dostatečné, odebereme jeden plást a přeneseme sem. Nejbližší plást přiložený k plodu můžeme jemně z jedné strany lehce oškrábnout, aby včely snáze přistupovaly ke zásobám.

Slabé včely (předpokládáme, že včely jsou zdravé): Častou chybou včelařů je pokusit se zachránit slabé včelstvo. Tento postup obvykle zabere mnoho času, zdrojů a vedou k neuspokojivým výsledkům. Je lepší spojit takové včelstvo s jiným a vytvořit nový oddělek v květnu. Takový postup urychlí růst a včelstvo bude na začátku července ve zlepšené kondici. Spojení včelstev probíhá tak, že vezmeme celý nástavek se včelami, plásty a zásobami a umístíme jej na jiné, silné včelstvo. Tímto způsobem spojujeme včelstva v únoru nebo na začátku března.

Pokálené plásty a známky nemoci ve včelstvu: Správným krokem je v tomto případě likvidace. Tuto radu je snadné říci, ale po 40 letech praxe jsem přesvědčen, že jedině tímto způsobem dosáhneme silných a zdravých včel s minimálním úsilím a ztrátou času. Přes zkušenosti a pokusy s zachraňováním včelstev jsem zjistil, že spojení včelstev na jaře přineslo lepší výsledky.

Přítomnost myší v úlu - vyhánění myší nestačí: Z vlastní zkušenosti vím, že i když včelstvo není narušené myšmi, je oslabené jejich přítomností. Proto je jediným smysluplným řešením spojení s jiným včelstvem. V těchto případech nemusíme hledat matky. Pokud jsou včely pokálené, je lepší neprodleně zlikvidovat včelstvo, uložit poškozené plásty a v březnu se postarat o jejich vytavení.

Včelstvo bez matky

V případě, že včelstvo ztratilo matku - buď matka zemřela a najdete ji při kontrole měli, nebo včelstvo ve druhé polovině února nemá plod, případně se jedná o "hrboplod" (kdy neoplozená matka nebo dělnice klade neoplozená vajíčka a z nichž se líhnou trubci) - jediným způsobem, jak zachránit včelstvo, je spojení s jiným včelstvem.

Již minimálně po dobu 20 let usiluji o vysvětlení včelařům, že přidání matky, i kdyby byla nejkvalitnější, nepřinese žádné řešení a do května včelstvo není schopno vybudovat takovou sílu, která by nás naplnila radostí. Proto opakuji - lepší je spojení včelstev a vytvoření nového oddělku ze silných včelstev v květnu.

Plánování včelařského roku a nákup potřeb a pomůcek

Je důležité připravit se na očekávaný čas, kdy budeme moci naslouchat bzučení včel a cítit radost z práce s nimi. Proto je důležité plánovat nejen počet produkčních včelstev na sezónu, ale i odhadovat potřebu mezistěn, sklenic na med a podobných potřeb. Je vhodné nakupovat potřeby, když další včelaři možná ještě "spí", jelikož téměř vše bývá tehdy dostupné na skladě. V tomto období je také vhodné vyrábět rámky, opravovat úly a neustále se vzdělávat.

Úprava včelařských lokalit, řešení povolení pro vjezd do lesů

Některá stanoviště v terénu by mohla být upravena pro větší pohodlí práce s včelami, například vyrovnáním pozemku, odstraněním pařezů, úpravou větví, které zasahují k úlům nebo v místech, kde kontrolujeme včelstva. Vlhká půda v tomto období usnadňuje tyto úpravy. Někteří včelaři možná budou muset projíždět cizími pozemky nebo budou potřebovat povolení k vjezdu do lesů. Mnoho těchto formalit lze dnes vyřídit online, takže je důležité NEZAPOMENOUT, že nyní máme dostatek času na vyplnění těchto povinností.

Ještě něco k oddělkům, aneb připravte se na květen:

Usazování oddělků, je činnost, na kterou se často ptáte, ale bude potřeba až v květnu Připomeňme si už dnes důležité zásady a postup, abychom jej mohli poradit také svým kamarádům, včelařům, protože po spojení některých včelstev budeme chtít opět doplnit stavy. Krátký „návod“ je připraven na základě asi třicetiletých zkušeností, kdy asi 30 let nabízím oddělky a pomáhám s jejich usazováním. Postup je vhodný pro nástavky do výšky rámků zhruba 24 cm.

Oddělky se dělají (a kupují) obvykle na 5 plástech obsazených včelami s nejméně třemi plásty plodu, oplozenou matkou a nějakými zásobami. Oddělek si přivezeme na místo usazení a rozděláme kuřák.

Na stanovišti máme připravené dno, na něm nástavek plně vybavenýmezistěnami. Důvodem je, že jakmile oddělek roste, má prostor a včely se postupně mohou prověšovat do spodního nástavku. Nám to ušetří práci (zvláště u 2/3 Langstrothů) Na první nástavek položíme další.

Do druhého nástavku, prvního seshora, vložíme na jednu stranu boční plastové dvourámkové krmítko pro cca 5 l roztoku. Důležité je dát do krmítka plovák, aby se v cukerném roztoku, kterým oddělek později podpoříme, netopily včely. Na druhou stranu nástavku vložíme dvě mezistěny.

Do vytvořeného prostoru vložíme oddělek – 5 plástů tak, jak jsme jej přinesli. Přitlačíme k mezistěnám a zbylý prostor mezi plásty a krmítkem vyplníme mezistěnami. Žádné „ZEBROVÁNÍ“, jak to občas slyším.

Připravíme si první dávku cukerného roztoku, kdy rozpustíme 1,5 kg cukru v 1 l horké vody. Jakmile se cukr rozpustí a roztok je vlažný (ne horký), můžeme ho dát do krmítka včelám. Jedná se o množství, které by měl tento oddělek v pohodě do 2–3 dnů odebrat. Potom dáme druhou dávku stejným způsobem. Oddělky zesílí a následně krmíme dávkou ze 3 kg cukru a 2 l vody.

Osobně doporučuji pro nové oddělky zkrmit postupně cca 10 kg cukru, který včely využijí ke stavbě mezistěn, k vývoji nových generací včel a celkovému rozvoji včelstva. Máme záruku, že nové včelstvo půjde do síly bez ohledu na snůšku v přírodě a doroste nám min. do jednoho a půl nástavku u míry 39×24 a minimálně do třech plně obsazených nástavků u míry 2/3 Langstroth.

U Langstrothu je nutné přidávat další nástavky s mezistěnami (třetí a čtvrtý). Začátkem července je nutné bývalé oddělky, nyní nová včelsva, ošetřovat v rámci boje proti varroáze. Nespoléhat se na to, že jsou to oddělky a nebudou zasažené. Kdo chce včelařit a mít zdravé včely, tak jinou možnost nemá.
Do zimy by měly původní oddělky jít na dvou nástavcích 39×24 a ideálně 3–4 nástavcích 2/3 Langstrothu.

Inspirováno článkem z časopisu včelařství autor Pavel Konečný.