Včelařovy zkušenosti

https://www.vceliobchod.cz/images/1/historie-medometu-24-06.png

Historie vynálezu medometu

Medomet vynalezl František Hruška, známý také jako Franz von Hruschka, byl to příslušník armády, námořník, včelař a hoteliér. Vynalezení medometu výrazně ovlivnil živočišnou výrobu v oblasti včelařství.

S konceptem medometu přišel Hruška v druhé polovině své vojenské kariéry Jako důstojník námořnictva neměl příliš možností věnovat se včelařství, a navíc Benátky nebyly vhodným místem pro tuto činnost, až později v sedmdesátých letech však i tam choval několik včelstev.

https://www.vceliobchod.cz/images/1/kalendarium-duben-2024.jpg

Včelařské kalendárium - duben 24

A) Co je nutné udělat v dubnu z legislativního hlediska?

Prodejci matek a oddělků musí zajistit vyšetření na mor včelího plodu.

B) Co by bylo vhodné udělat?

Nepřipustit situaci, kdy včely visí v podmetu.
Uvědomit si, kdy a kam přidáváme mezistěny.
Zvýšit prostor včelám podle jejich potřeb a přidat další nástavky.
Připravit a začít používat sluneční tavidla.
Začít s chovem matek.
Provést ošetření včelstev proti varroáze během dubna.

https://www.vceliobchod.cz/images/1/kalendarium-brezen-24.jpg

Od příčin problémů v přírodě až k důsledkům pro vaše včelaření.

Žijeme v oblasti, kde dochází ke střídání čtyř ročních období v závislosti na teplotních podmínkách způsobených postavením naší planety vůči Slunci. Když se dny zkracují a noci prodlužují, nastává pro stromy a vytrvalé rostliny nepříznivé období. Postupem času tyto rostliny ztrácejí listy, které až do posledního okamžiku před opadáním poskytují živiny větvím, kmene a poté i kořenům, abychom zajišťovaly přežití do dalšího období.

https://www.vceliobchod.cz/images/1/kalendarium-brezen-24.jpg

Kalendárium – březen

Co by bylo vhodné udělat?
1. Provádět jarní prohlídky s důrazem na kontrolu zásob, plodování včelstev a odstranění špatných plástů.
2. Podporovat chov trubců u silných včelstev s dobrými genetickými vlastnostmi.
3. Zajistit odpovídající podněcování včelstev dodáváním pylu a vody.
4. Provést parafinování nástavků a vyvařování souší.

https://www.vceliobchod.cz/images/1/refraktometry-clanek-1.jpg

Co je to refraktometr?

Refraktometr slouží k měření vlastností kapaliny prostřednictvím lomu světla. I když se optické refraktometry na první pohled zdají být stejné, liší se materiály použité při jejich výrobě (mosaz, hliník nebo plast), stejně jako v optické části. Každý typ refraktometru má vlastní speciální stupnici, na které je měřená veličina buď přímo odečtena, nebo je získána převodem hodnoty ze stupnice s univerzálními jednotkami (refrakční index RI a stupnice Brix).

https://www.vceliobchod.cz/images/1/kvetouci-louka-2402.jpg

Medonosné rostliny

Medonosné rostliny představují klíčový zdroj včelí potravy. Dnes bohužel čelíme postupnému snižování biodiverzity a ohrožení včel pesticidy, a to vede k poklesu produkce medu a úhynům včelstev. Napadlo vás, že si můžete snadno vypěstovat vlastní medonosné rostliny a tím rozšířit nabídku vašeho medu? Nabízíme osiva medonosných rostlin různých druhů. V naší nabídce najdete i nektarodárné směsi. Výsadbou zajistíte včelám lepší přístup ke květům. To zvyšuje dostupnost a diverzitu jejich potravy a vede k bohatší sklizni medu.

https://www.vceliobchod.cz/images/1/vcelin-uvodni-02.jpg

Včelín

Včelín představuje robustní dřevěnou nebo zděnou konstrukci s úly, které jsou různě uspořádány podle vašich potřeb. Tato stavba má primárně na starosti ochranu včelstev a včelaře před negativními vlivy počasí. Stinnými stránkami včelína pak může být koncentrace včel uvnitř a kouř z dýmáku.

Kalendárium – únor

Kalendárium – únor

Jaké kroky by bylo vhodné podniknout? Letošní rok nám začal s nečekanými teplotními extrémy. V prvních polovině února teploměry ukazovaly kolem 10 °C a ptáci zpívali, jako by již nastalo jaro. Tradičně lísky rozkvétají už v prvním únorovém týdnu. Je možné, že tyto nezvyklé teploty budou mít negativní dopad na zdraví včel a na šíření roztoče.

Včelí úly

Oblíbená akce 10 + 1 zdarma

Vyhlašujeme oblíbenou akci 10 + 1 na všechny úly a jejich komponenty při osobním odběru. Neváhejte a přijďte nakoupit na naše prodejny a odneste si každý jedenáctý produkt zdarma! Tato akce běží na našich prodejnách po celý leden a únor.

František Adamec

František Adamec

Autor u nás nejpoužívanějšího úlu Msgre. František Adamec byl kněz, který zasvětil velkou část svého života včelařskému řemeslu. Tento uznávaný včelař, narozen 12. Listopadu 1866 v Nemojanech u Vyškova, za svého mládí pobýval po čtyři roky v léčebních lázních v Glei-chenberku ve Štýrsku a v Meranu v tehdejším Tyrolsku.

Strana 1 z 7