Dotace pro včelaře v období 2023 - 2027

Aktuálně platí, že dotace na období roků 2023 až 2027 je stále v připomínkovém řízení ministerstva zemědělství. Počítá se s pokračováním v podobném rozsahu, jako tomu bylo v předchozích letech (níže můžete získat veškeré informace o dotacích z předchozího dotačního kola). Dle informací příslušných orgánů (SZIF a ministerstvo zemědělství) by mělo dojít ke schválení dotací v nejbližší době s tím, že návrh vlády by měl vejít v účinnost od 1.4.2023. V současné době se počítá s retroaktivní platností, tedy že do dotací budou přijaty doklady od nakoupeného zboží od 1.1.2023. Nicméně se stále jedná o návrh, a tady nemůžeme Vám tyto informace garantovat. Doporučujeme sledovat naše stránky, případně stránky ČSV a SZIF. Veškeré nové informace zde budeme uvádět.

Vyjádření příslušného oddělení SZIF k 10.1.2023: "Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství je v tuto chvíli ve fázi vypořádání připomínek vznesených v rámci mezirezortního připomínkového řízení (MPŘ) – provádí MZe. Stále platí, že opatření na podporu pořízení zařízení je pro období 23 až 27 zachováno v podobném rozsahu jako doposud (především z hlediska předmětu podpory). Návrh nařízení vlády je koncipován tak, aby jej bylo možné uplatnit retroaktivně od 1. 1. 2023, tzn. chovatelé včel budou moci uplatňovat zařízení pořízená od 1.1.2023. Datum nabytí účinnosti předmětného návrhu nařízení vlády je 1.4.2023. Stále se tedy jedná o návrh, který může doznat změn."

Dotace pro včelaře 2020 - 2022

Přechodné dotační období do konce roku 2022 začíná 1.8.2022. Všechny změny najdete v tomto dokumentu. Nově se dotace vypočítává z 90 % pořizovací ceny. Pro jednotlivá zařízení je stanovena maximální výše dotace, která může být na pořízené zařízení poskytnuta. Pokud dojde ke krácení uznané částky z důvodů převisu požadavků, krátí se dotace zmaximální výše na jednotlivé druhy zařízení.

Přechodné dotační období je vypsané od 1.8.2022 do 31.12.2022. V tomto období je možné nakupovat na dotace pro technickou pomoc za stejných podmínek jako v předchozích letech. Prosím sledujte náš web nebo web ČSV kde se postupně dozvíte termíny, do kdy je možné žádost poslat dle vámi zvolené organizace (organizace, které budou hromadně podávat žádosti za včelaře jsou: Český svaz včelařů, z.s. a Spolek pro rozvoj včelařství Mája, z.s.).

Pozor, o dotaci může nově žádat každý včelař, který je evidovaný u Českomoravské společnosti chovatelů nejméně dva roky, před podáním žádosti o dotaci. Dotace tedy nově není určena pro nově začínající včelaře.

Seznam nových zařízení, na která lze poskytnout dotaci v rámci opatření technická pomoc

Uvedená tabulka určuje maximální výši příspěvku, kterou lze na dané zařízení získat. Výše příspěvku je uvedena vč. DPH
Celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 100 000 Kč. V případě převisu požadavků bude uplatněn koeficient krácení.

ČÍSLO POPIS (Maximální výše podpory pro včelaře s maximálně 150 včelstvy) MAXIMÁLNÍ PŘÍSPĚVEK
1 Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet) - ruční medomet  10 000 Kč
2 Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet) -  medomet s elektrickým pohonem 25 000 Kč
3 Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) 15 000 Kč
4 Odvíčkovací zařízení mechanické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) 5 000 Kč
5 Odvíčkovací zařízení elektrické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) 15 000 Kč
6 Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním 3 000 Kč
8 Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu) 25 000 Kč
9 Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu) 10 000 Kč
10 Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti a objemu a sloužící k plnění do obalů) 10 000 Kč
11 Zařízení pro chlazené sklady sloužící pro skladování medu a plástů 20 000 Kč
13 Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny) 20 000 Kč
17 Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 200 kg 10 000 Kč

 

ČÍSLO POPIS (Maximální výše podpory pro včelaře s více než 150 včelstvy) MAXIMÁLNÍ PŘÍSPĚVEK
1 Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly – medomet) s elektrickým pohonem s šesti a více rámky 40 000 Kč
2 Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) s objemem 70 a více litrů 30 000 Kč
3 Odvíčkovací zařízení (pomůcka nebo stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) – elektrické s výkonem 4 a více plástů za minutu 30 000 Kč
4 Nádoba umožňující temperaci, čistění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním s objemem 100 litrů a více 6 000 Kč
5 Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti nebo objemu a sloužící k plnění do obalů) s kapacitou 200 a více sklenic (spotřebitelské balení) za hodinu 20 000 Kč
6 Chladící technologie s výkonem nad 25 m3 sloužící ke skladování plástů 40 000 Kč
7 Elektrické zařízení na separaci medu a voskových víček 40 000 Kč
8 Etiketovací zařízení 20 000 Kč
9 Balící zařízení do druhého a dalšího obalu 20 000 Kč

Seznam nových zařízení, na která lze poskytnout dotaci v rámci opatření racionalizace kočování

Uvedená tabulka určuje maximální výši příspěvku, který lze na dané zařízení pro kočování získat. Výše příspěvku je uvedena vč. DPH.
Celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 150 000 Kč. V případě převisu požadavků bude uplatněn koeficient krácení.

ČÍSLO POPIS MAXIMÁLNÍ PŘÍSPĚVEK
1 Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly) pro chovatele včel, který má k 1. září v příslušném včelařském roce evidováno nejvýše 150 včelstev 15 000 Kč
  Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly) pro chovatele včel, který má k 1. září v příslušném včelařském roce evidováno více než 150 včelstev 30 000 Kč
2 Specializovaný přívěs určený pro převoz včelstev způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích 50 000 Kč
3 Paleta pro kočující včelstva s kovovou konstrukcí (zařízení umožňující hromadný přesun a umístění úlů na kočovném stanovišti) 15 000 Kč