Varroáza - nejzávažnější včelí onemocnění současnosti.

Varroáza (Varroa destructor) je nemoc nejen včelího plodu ale i dospělých včel.

Vývojová stadia roztoče Varroa destructor

Původce nemoci varroáza je parazitický roztoč Varroa destructor. Původním hostitelem Varroa destructor je včela indická, v 60. letech našeho století přešel na naši včelu medonosnou a s neuvěřitelnou rychlostí se z jihovýchodní Asie rozšířil. Dnes již ohrožuje včely na všech kontinentech.

Samička roztoče vnikne do plodové buňky včely těsně před zavíčkováním. V zavíčkované buňce proběhne celý vývoj parazita, z vajíček se vylíhnou vývojová stadia, která dospějí a spáří se. První položené vajíčko bývá samčí, další jsou samičí. Při líhnutí dělnice či trubce spolu se starou samičkou vyběhne 2 až 6 mladých oplodněných samiček. Trubčímu plodu dává Varroa destructor přednost. Matečníky nejsou napadány. Do buněk vniká obvykle společně více samiček. Tento cyklus může každá samička opakovat až 7x.

Roztoči a jejich vývojová stadia se živí výhradně hemolymfou larvy, kukel a dospělých včel, kterou získávají opakovaným nabodáváním jejich pokožky.

Roztoči se šíří zalétáváním napadených trubců a dělnic, roji atd. Nejvíce se Varroa destructor šíří při loupežích v oslabených včelstvech.

Roztoči Varroa destructor navíc rozšiřují i ​​původce ostatních nemocí a snižují odolnost včelstev.

Počáteční stadium Varroázy je zcela bez příznaků, lze zjistit jen podle přítomnosti samiček roztoče v zimní měli nebo ve spadu po diagnostické fumigaci.

Pokročilé stadium Varroázy: samičky roztoče Varroa destructor na podložce úlu, roztoči na trubčím plodu.

Silně rozvinuté stádium Varroázy: samičky roztoče Varroa destructor zjistitelné prohlídkou na včelách, na dělnicím plodu, znetvořené mladušky (bez křídel, zkrácený zadeček), mizení včel v období od srpna do října, úhyn včelstev během zimování.

Kyselina mravenčí pro boji s Varroázou:

Kyselina mravenčí má velkou předností že působí i na zavíčkovaný plod, přičemž je usmrcena i část nevyvinutých roztočů. Kyselina mravenčí se stala ideálním prostředkem na ošetření v létě po posledním odebráním medu a před odchovem zimních včel. Rezidua při použití kyseliny mravenčí jsou zcela bezproblémovou záležitostí.
Nejvhodnější dobou na aplikaci kyseliny mravenčí je červenec až srpen, po posledním odběru medu. Včelstva mají mít plod, obsedá alespoň dva nástavce a mít alespoň malé množství zásob.
Dávkování kyseliny mravenčí: Nepoužívat více než 2 ml šedesátiprocentní kyseliny mravenčí na jeden obsednutý plýást - tedy cca 40 ml pro včelstvo ve dvou nástavcích.

Počasí k použití kyseliny mravenčí: Dle možnosti jen při suchém počasí a teplotách mezi 25-12 ° C (ani v noci by neměla teplota překročit tuto hranici)
Pozor: Kyselina mravenčí je žíravina! Proto pracujte jen v rukavicích a pokud možno venku. Mějte vždy po ruce kanystr s vodou na opláchnutí míst potřísněných kyselinou.

Úspěch může být při jednorázovém použití značně kolísavý. Proto předem vložit podložky a za jeden až dva týdny kontrolovat spad. Při více než 500 usmrcených roztocích už můžete od opakování upustit. Kontrola podložky je jediný způsob, jak se přesvědčit o účinnosti.
Rady pro úspěšného boje v Varroázou (Varroa destruktor)
- Podporujte organizovanost a disciplínu. Žádné opatření nemůže být plně účinné, pokud není provedeno ve všech včelstvech a ve stejnou dobu.
- Sledujte své okolí a odstraňujte divoce žijící včelstva.

- Trvale organizujte diagnostiku varroázy, nestačí jen vědět, že včelstva jsou napadena, důležité je znát rozsah (intenzitu) nákazy!

- Vybavte své úly celoročně podložkami. Vždy nechte vyšetřit zimní měl - je to zhodnocení minulé léčby a vodítko pro další postup. Sledujte přirozený spad roztočů na podložkách v týdenních intervalech v období od konce června do poloviny září.  Sledujte pravidelně napadení zavíčkovaného trubčího plodu, odstraňujte pravidelně zavíčkovaný trubčí plod, stavební rámky vkládejte do středu plodu (ne jako poslední rámeček). Spočítejte roztoče na podložce po 1.diagnostické podzimní fumigaci

- Pomáhejte omezit nutný chemický boj: pravidelně vyměňujte matky, omlazujte včelstva tvorbou oddělků a smetenců, vždy odstraňte poslední trubce plod!

-  K zmírnění varroázy používejte kyselinu mravenčí (Formido) již v brzkém létě, zejména pokud jsou problémy s nosematozou a zvápenatění.

- Do vytočení posledního medu nepoužívejte žádné chemické léky s výjimkou kyseliny mravenčí.

- Poslední ošetření proveďte aerosolem v prosinci, kdy jsou včelstva bez plodu. Zničením
posledních roztočů zabráníte přenosu možné rezistence (odolnosti) roztočů k lékům.

- Tlumení varroázy je klíčem i k ochraně včelstev před ostatními nákazami.
Přípravky k léčení varroázy jako je kyselina mravenčí, odpařovače kyseliny a formidol najdete v našem eshopu včelařské potřeby.

Základní diagnostickou metodou posouzení úrovně napadení varoázou je flotační vyšetření zimní měli kterou včelaři odevzdávají na vyšetření v prvních týdnech roku. Měl je smetena z podložek v podmětu úlů. Běžná zimní prohlídka včelstev pohledem na podložky je tedy rozšířena o povinný odběr, vysušení a prosetí měli. Vzorek měli na vyšetření nesmí obsahovat části těl včelích mrtvolek (výsledek řádění rejska) nebo částí úlu (práce myší) a musí být suchá. Vzorek musí být uložen do papírové krabičky označený jménem, ​​adresou, stanovištěm a počtem včelstev. Pověřený pracovník ZO zapíše na vzorek ještě pořadové číslo ze seznamu který jde spolu se vzorky na vyšetření do laboratoře.