Rozšiřte vaše včelařství - návod na tvorbu oddělků

V posledních letech dochází bohužel opakovaně k hromadným úhynům včelstev vlivem varroázy a dalších nemocí. Mnoho včelařů pak potřebuje obnovit a doplnit stavy včelstev. Někteří včelaři nakoupí včelstva od prodejců oddělků, přistoupí k vlastní tvorbě oddělků. Přinášíme vám návod, jak oddělky vytvořit a jak o ně pečovat.Nové včelstvo (roj, oddělek, smetenec nebo také slabé jarní včelstvo) je na počátku vývoje. Následný růst včelstva podmiňují některé důležité faktory. Pro optimální růst včelstva musí být všechny následující faktory optimální....

Jak včelaři tvoří oddělek?

  • Čas - Nové včelstvo potřebuje dostatek času, aby mohlo vyrůst.

  • Roční období a zdroje potravy - Ochotu včelstva investovat do růstu ovlivňují vnitřní biorytmy, které jsou v souladu s ročním obdobím. Během srpna je ještě možné krmením dosáhnout intenzivní stavby, početnost zimujícího včelstva se však již o mnoho nezvýší. Záleží na dalších okolnostech, přesto čím dříve vytvoříme oddělek, tím lépe pro jeho vývoj.

  • Během růstu včelstvo spotřebuje velké množství med, (cukru) a bílkovin (pyl). Pokud nejsou zdroje v přírodě, musí včelař dodat krmivo, jinak se růst zastaví.

  • Početnost včelstva - Slabší včelstva, pokud mají dostatečné podmínky k rozvoji, rostou relativně rychleji než včelstva silnější. Slabší investuje téměř všechnu energii do zvýšení početnosti. Silnější včelstva začnou tvořit rezervy.

  • Prostor - Včelstvo vnímá úlový prostor a přizpůsobuje svoji početnost objemu, který má k dispozici.

  • Oddělek ve stísněném prostoru začne dříve tvořit rezervy na úkor růstu.

Tvorba oddělků

Pro oddělky si opatřete nejlépe nové včelí nástavkové úly. Nástavkové úly si můžete nakoupit například našem eshopu s včelařskými potřebami. Přinášíme vám nástavkové úlové sestavy, včelařské potřeby a včelí produkty pro včelaře i nevčelaře.

Motivace k odběru plodu a vytváření oddělků může být různá. Obvykle se řeší prevence rojení, omlazení a posílení kmenových včelstev, případně doplnění nebo rozšíření počtu včelstev. Pokud převládá některá z těchto potřeb, určitě se to projeví v odlišné době tvorby a v počáteční oddělků. Pokud je naším cílem pouze protirojová prevence, můžeme oddělky prodat nebo hned vytvářet snůšková včelstva ze 7-15 plástů plodu.

Kdy odebírat plod a tvořit oddělky?

Vhodné načasování odběru plodu závisí na vývoji včelstev. Správný okamžik nastává, jakmile se začínají tvořit rezervní včely, nebo také rojové včely. Význam rezervních včel pro včelstvo nespočívá v práci, ale v přípravě na rojení nebo jako rezerva pro jakoukoliv krizovou situaci. Při odběru plodu nám jde o odčerpání těchto rezervních včel ještě před líhnutím. Vhodná doba bývá obvykle na přelomu dubna a května. Záleží i na vývoji v přírodě a na přezimované síle včelstva.

Postup tvorby oddělků

Nejprve si musíme opatřit vhodný úl nebo plemenáč. Doporučujeme koupi nových včelích úlů například v prodejně včelařských potřeb. Ve vhodnou dobu pak odeberte ze včelstev plásty zralého plodu dobře obsednuté včelami. Zralým plodem rozumíme zavíčkovaný plod krátce před líhnutím. Víčka zralého plodu mají odlišnou barvu a většinou se již některé včely líhnou. Většina kukel pod víčky by již měla mít zbarvené oči.

Pokud zůstanou oddělky na téže včelnici, je výhodné přimést do oddělku mladé včely. Můžete vyzkoušet metodu sběrného oddělku. Spočívá v skládání plodu z různých včelstev do jednoho obřího oddělku. Cca za 7-10 dnů se sběrný oddělek rozebere na finální oddělky. Výhodou je menší riziko zachlazení plodu, což má velký význam hlavně u dubnových a květnových oddělků, kdy bývají ještě chladné noci. Ve sběrném oddělku se nalíhne obrovské množství mladušek a pracujeme již převážně se včelami a líhnoucím se plodem. Časný sběrný oddělek musí mít medné zásoby, protože masa mladých včel má velkou spotřebu. Protože několik dní mohou chybět létavky, je dobré přidat plásty s nastříkanou vodou.

Vlastní tvorba oddělků. Ke stěně jako první vložíme krycí plást. Pokud není vydatná snůška, je třeba sem umístit zásobní plást s medem a nejlépe i s pylem. Potom následují obvykle 1-3 plásty s plodem a mladými včelami. Potom přidáme další souše nebo mezistěny. Počítáme na 1 plodový plást 1-2 souše či mezistěny. Pokud je chladno a plod není dostatečně zralý a obsedlý mladými včelami, je vhodné rozšířit oddělek později a plodové plásty raději dobře uteplit. Matečník vkládáme až zralý, nejlépe den před líhnutím a vždy špičkou dolů. Jeho umístění musí zaručit dobré obsednutí včelami, tedy do horní části plodové ploch do kontaktu s plodem. Je možné matečník vmáčknout do plástu, ale tak, aby nebyl poškozen, a dolní část, kudy se líhne matka, byla volná. Při manipulaci s matečníky se vyvarujeme zbytečným otřesům a také zachladnutí matečníků. Nebo pokud máte, můžete přidat rovnou již oplozenou matku, výhodou pak je, že matka může rovnou začít klást

Pokud odebíráte plod a rovnou tvoříte oddělky, je zvýšené riziko nepřijetí vylíhlé matky. Líhnutí matky by mělo následovat nejméně 24 hodin po odběru včel a plodu.

Po vložení matečníků ponecháme oddělek v klidu na včelnici. Na rozdíl od rojů a smetenců, oddělky není třeba věznit v chladné a temné místnosti.

Inspirováno článkem z moderního včelaře od Mgr. Bronislava Gruna